Kennelliiton PEVISA -ohjelma

Kennelliiton PEVISA -ohjelman sisältö

Silmätutkimukset

Terveellä ja hyvinvoivalla koiralla on terveet silmät. Käytännössä silmät eivät vuoda kyynelnestettä, vaan ovat kirkkaat. Silmien rähmiminen saattaa toisinaan, esimerkiksi aamuisin olla kuitenkin melko normaalia. Silmiä on hyvä opetella puhdistamaan jo koiran pentu-iässä, että koira tottuu tähän näkökyvyn kannalta tärkeään toimenpiteeseen.

Koira kannattaa pentuna opettaa säännölliseen silmien puhdistukseen, jolloin myös mahdollinen silmätippojen laitto on myöhemmällä iällä helpompaa. Silmätipat auttavat koirilla ensi hätään, mutta silmäoireet, jotka saattavat olla esimerkiksi punkkien aiheuttamat voivat olla hyvin kivuliaita, joten koiran pitää ensi tilassa päästä eläinlääkärin hoiviin.

PEVISA -silmätarkastus

Eläinlääkäri tutkii koiran silmistä kaikki mahdolliset poikkeamat. Koirien omia, yksilöllisiä tuloksia verrataan muiden koirien vastaaviin tuloksiin ja kyseiselle koirarodulle tyypillisiin perinnöllisiin sairauksiin. Omistajan on hyvä muistaa, että kaikki poikkeamat silmissä eivät aina suinkaan ole pahoja eivätkä kerro mahdollisten sairauksien riskeistä. Silmistä voi löytyä muun muassa poikkeuksia, jotka ovat merkityksettömiä, tai joiden vaikutusta ei tunneta. Mahdolliset poikkeamat kirjataan koiran tietoihin ylös sivulöydöksinä.

Slmälausuntojen merkitys vaihtelee laajasti, ja useimmiten geeneistä ei löydy mitään perinnöllisiin sairauksiin viittaavaa. PEVISA -ohjelman avulla ollaan kuitenkin aina tilanteiden tasalla. Vakavammat löydökset saattavat viedä tulevaisuudessa koiran näkökyvyn kokonaan tai aiheuttaa erilaisia kiputiloja koiralle. Esimerkkeinä voidaan mainita merkintätapa ”Terveet silmät,” joka tarkoittaa että koiran silmistä ei löydetty poikkeavuuksia, eikä todettu minkäänlaisia perinnöllisiä sairauksia. Toisena esimerkkinä voidaan todeta RD, multifokaali, joka tarkoittaa lievää silmämuutosten vakavuutta. Lievä silmämuutosten vakavuus voi tarkoittaa esimerkiksi lievää, geeneissä olevaa verkkokalvojen kehityshäiriötä.

Maksalausunto

Maksasairaudesta kertova diagnoosi koirilla voi olla vakava asia. Koiran maksasairaus voi olla pitkäaikainen eli krooninen tai akuutti, juuri tullut ja parhaillaan vaivaava sairaus. Maksasairaus voi olla esimerkiksi äkillisen myrkytyksen tai jonkin tulehduksen aiheuttama.

Mistä maksasairaudet sitten tulevat? Tiesitkö, että monelle ihmiselle suurta herkkua olevat vihannekset, kuten sipuli ja valkosipuli ovat koiralle myrkkyä, samoin kuin jotkin sienet. Koiralla oleva maksasairaus voi johtua myös erilaisista myrkyistä, syöpäsairaudesta tai jostakin infektiosairaudesta. Koiran perimällä on myöskin aina vaikutusta, esimerkiksi Yorkshirenterriereillä maksasairaudet ovat erittäin yleisiä, kun taas dobermannit saattavat usein potea kroonista hepatiittia.

Sydänkuuntelu

Koirilla erilaiset sydänongelmat ovat yleisiä, kuten sydämen ultraäänitutkimus ja sydänkuuntelu. Suomessa Kennelliitto on määritellyt kaikille jalostuskoirille rotukohtaiset tutkimukset pentujen rekisteröintiä varten. Tutkimukset ovat tietenkin aina myös koiran omaksi parhaaksi, sillä yleisesti vain terveet koirat saavat terveitä pentuja.

Virallisista tutkimuksista mainittakoon erikseen kyynärnivelten, lonkkien ja selkärangan röntgenkuvakset, jonka lisäksi tulevat silmä- ja sydäntutkimukset sekä polvien tutkimukset. Terve koira on onnellinen koira, jonka elämänlaatu on hyvää, ja joka jaksaa harrastaa sekä nauttia jokaisesta elinpäivästään.

PEVISA-ohjelman tarkoitus on myös määritellä tarkkaan se, että pitääkö jalostuskoirille suunnattu seulontatutkimus uusia säännöllisesti, vai onko vain kertatutkimus tarpeeksi riittävä. Jalostuskoirilla luustotutkimuksiin kiinnitetään joidenkin henkilöiden mielestä liian vähän huomiota, mutta yleisesti on kuitenkin päädytty siihen, että luustotutkimus tehdään vain kerran jalostuskoiran elinaikana.

Aikuisen koiran luusto ei muutu yhtä nopeaan tahtiin kuin pentukoiran, vaan säilyy yleensä mahdollisiin vanhuuden vaivoihin asti suhteellisen samanlaisena. Sydän- ja silmätutkimuksiin kiinnitetään eniten huomiota, ja tehdyt tutkimukset ovat koiraa kohden voimassa aina vain rajoitetun ajan.